var APPID = '124255414274987'; var SECRET = '6109bd2e4f5480077f7fa3b04092c13c'; var SITEURL = 'https://www.amitmarble.com'; var ASITEURL = 'https://www.amitmarble.com/xadmin';